Menu
VISSZA

Reklamációk

A vevőnek azt javasoljuk, hogy a küldemény átvétele és kifizetése előtt a helyszínen ellenőrizze a küldemény sértetlenségét. Kiterjedt sérülések esetén (szétszakadt csomagolás, deformációk és egyéb kiterjedt károsodások) azt ajánljuk, hogy a küldeményt ne vegye át. A kínált árura a jótállási időszak 24 hónap, hacsak a terméknél nincs hosszabb jótállási idő feltüntetve. A jótállás az áru ügyfél általi átvételének napjával kezd el telni. A jótálláson belüli és túli javításokat végző szervizhelyekről szóló tájékoztatást szükség esetén kérésre telefonon vagy e-mailben nyújtjuk

Törvényes reklamációs eljárás

Reklamáció esetén a vásárló a reklamált árut a cég postacímére küldi vissza SMARTWIEL, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica. A csomagot rendben be kell csomagolni és tartalmaznia kell: a reklamált árut a tartozékokkal együtt, a jótállási lap eredetijét, a számla másolatát, a hiba leírását és a vásárló elérhetőségi adatait - válaszcím, tel. szám, e-mail. Az áru utánvéttel való küldése esetén ezt a küldeményt nem vesszük át. Ajánlott az árut bebiztosítani. A reklamált árut tisztán és mechanikai sérülések nélkül kell visszaküldeni. A visszaküldés költségeit a jogos reklamáció elintézése esetén az eladó állja.

Amennyiben a termék a jótállási időn belül meghibásodik, az ügyfélnek joga van a keletkezett hiba megszüntetésére. Amennyiben az áru hibáját nem lehet eltávolítani, a szállító az ügyfél hibás termékét új termékre, vagy megállapodást követően - más típusú termékre cseréli, az árkülönbözet kölcsönös kiegyenlítése mellett.A jótállás nem vonatkozik az alábbiak által keletkezett károsodásokra:

• természetes vagy túlzott mechanikai igénybevétel< br >• a termék vagy részei szennyeződése és a karbantartás elhanyagolása
• a termék olyan körülmények közötti használata, amelyek a környezet hőmérsékleti, porképződési, páratartalmi, vegyi és mechanikai hatásaival nem felelnek meg a termék szokványos használata körülményeinek
• jogosulatlan személy általi beavatkozás a termékbe (szakszerűtlen javítások vagy módosítások)
• a termék kezelési útmutatóval ellentétes használata
• a jótállás nem vonatkozik továbbá a természeti katasztrófa, erőszakos károsítás, időjárási körülmények következtében vagy szélsőséges és szokatlan körülmények közötti használatával létrejött károkra.


Az összes jogosan érvényesített jótálláson belüli javítás ingyenes, beleértve a javított termék vevőhöz való kézbesítését is. Az eladó a reklamációról azonnal, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül dönt. Indokolt esetekben, különösen ha a termék vagy szolgáltatás állapotának összetett műszaki elbírálása szükséges, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. E határidő lejártát követően az ügyfél jogosult a szerződéstől elállni, vagy joga van a terméket új termékre cseréltetni. Az eladó a reklamáció rendezéséről telefonon, SMS-ben vagy e-mailben értesíti a vevőt és az árut saját költségén a vevő címére küldi. A reklamáció rendezését követően a vevőnek elküldik a megjavított árut és a reklamációs jegyzőkönyvet. A reklamáció rendezésével a jótállási időszak a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a reklamációt a törvényes jótállási időn belül a termék új termékre való cseréjével rendezték, a jótállási időszak a reklamáció rendezésének időpontjától újonnan kezd el telni.Online reklamációs űrlap

Vezetéknév és utónév:

Cím:

Telefon:

E-mail:

Vásárlási bizonylat:

Vásárlás napja:
Reklamált áru:

A hiba leírása:
Mellékletek (fényképek a hibáról):
Az Általános Üzleti és Reklamációs Feltételek itt tekinthetők meg:

letöltés